Podpisaliśmy Umowę o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Rosnący popyt na technologie innowacyjne w obszarze gospodarki morskiej był bezpośrednim powodem podpisania Umowy o współpracy pomiędzy naszą firmą a AMW im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Obszarem szczególnego zainteresowania będą wspólnie prowadzone prace B+R w zakresie bezpieczeństwa ludzi oraz sprzętu ochrony bezpośredniej. Koniecznym warunkiem tej współpracy będą komercjalizacja oraz wdrożenia wspólnie opracowanych technologii i wyrobów dla zastosowań zarówno cywilnych jak i wojskowych.

Load more