Realizacja projektu POIR.03.04.00-22-0250/20-00

Uprzejmie informujemy o pozytywnym przebiegu realizacji projektu POIR.03.04.00-22-0250/20-00 w ramach dotacji na kapitał obrotowy pozyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki Hydromega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni została przyznana w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (nr umowy o dofinansowanie POIR.03.04.00-22-0250/20-00, kwota otrzymanego wsparcia: 308 722,71 zł)

Środki otrzymane z dotacji wsparły bieżące funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa w związku z sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną pandemią COVID-19.

Load more