Hamer zawsze na pierwszej linii

Hamery 50, 250, 500 i 1000 zawsze z sukcesem na pierwszej linii podczas montażu rurociągów hydrauliki siłowej.

Technologia płukania pulsacyjnego HAMER sprawdza się na wszystkich kierunkach: w hutach, w stoczniach, na mostach, śluzach czy zaporach. W 2020 r. dzięki technologii HAMER skrócono czas płukania w stosunku do technologii tradycyjnych o ponad 2000 roboczogodzin, co stanowi absolutny rekord w branży. Znaczącym osiągnięciem technologii HAMER jest prawie ośmiokrotne zmniejszenie zainstalowanej mocy w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Aktualnie nasza firma prowadzi skuteczne rozmowy z Przedstawicielem Grupy GS Hydro w zakresie dystrybucji tych zespołów na rynkach zagranicznych.

Load more