Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Białostocką

Mając na uwadze perspektywę rozwoju innowacyjnych, zaawansowanych technologii mechatronicznych, pragniemy poinformować o podpisaniu umowy o współpracy z Politechniką Białostocką. Z punktu widzenia naszej firmy umowa ta stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju, a następnie komercjalizacji mobilnych technologii przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych.

Dziękujemy naukowcom Politechniki Białostockiej za szczegółowe przedstawienie dorobku Uczelni oraz jej potencjału, ukierunkowanego zarówno na prace dydaktyczne, jak i na rozwiązywanie niełatwych zagadnień technicznych, generowanych przez przemysł.

 

Load more