Jesteśmy Laureatem Pomorskiej Nagrody Jakości

W tegorocznej edycji Pomorskiej Nagrody Jakości naszej firmie przyznano wyróżnienie II stopnia w kategorii „Średnich organizacji”. Podczas Gali dodatkowe wyróżnienie na ręce Prezesa Zarządu Zbigniewa Zienowicza przekazali również Pracodawcy Pomorza.
Tematyka Gali Finałowej XXIV edycji konkursu była związana z kondycją przedsiębiorstw po pandemii COVID-19 i opierała się na ankiecie odporności organizacyjnej, wyłaniając podmioty, które sprostały wyzwaniu dostosowania się do zmiennych, trudnych warunków na rynku oraz radzenia sobie w czasie kryzysu.
Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie organizacjom, które prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia
i zrównoważonego rozwoju.
Misją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji.
Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, klientom i partnerom za trud włożony
w realizację projektów mimo niesprzyjających pandemicznych warunków, a także Kapitule Konkursu i Pracodawcom Pomorza za docenienie naszych rozwiązań i determinacji rozwoju w sytuacji kryzysu na rynku.

Load more