Pomyślnie zakończyliśmy tandem kosiarek bezzałogowych – projekt NCBiR POiR.01.01.01-00-0523/19

Udanymi próbami dwóch bezzałogowych kosiarek, realizowanych w ramach projektu NCBiR POiR.01.01.01-00-0523/19, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakończyliśmy działania w tym projekcie.
W innowacyjnym tandemie kosiarek bijakowo-kołowej oraz nożowo-gąsienicowej zastosowaliśmy autonomiczne śledzenie przy wykorzystaniu czujników GPS. Główna zasada działania polega na tym, że przy wybraniu głównej kosiarki i uruchomieniu działania obu pojazdów w tandemie, główna kosiarka zostawia wirtualny ślad, a druga kosiarka automatycznie staje się kosiarką śledzącą drogę kosiarki głównej, powiększając jej obszar koszenia. Kosiarki posiadają system bezpiecznego zatrzymywania przed przeszkodą opartego o system laserowy LIDAR.
Obie kosiarki podczas prób polowych wykazały dużą zdolność pokonywania terenu, uzyskując zakładaną jakość i wydajność.
Dziękujemy pracownikom naszej firmy i firm współpracujących za zaangażowanie w przełożenie polskiej myśli technicznej na realny projekt odpowiadający potrzebom rynku.

Load more