Uczestniczyliśmy w konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

W dniach 4-6 października br. uczestniczyliśmy w 31 Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat eksploatacji maszyn elektrycznych, jak również zaprezentowanie najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego.

Przedstawiciel naszej firmy wygłosił referat pt. „Autonomiczne kosiarki przemysłowe – kolejny krok ku komercjalizacji i dalszemu rozwojowi”. Informacje o naszych innowacyjnych produktach spotkały się z zainteresowaniem uczestników konferencji.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i za stworzenie serdecznej atmosfery podczas wydarzenia, która sprzyjała rozwojowym dyskusjom.

Load more