Zrealizowaliśmy dostawę kompletu drzwi wodoszczelnych

Ubiegły rok zakończyliśmy realizacją dostawy kompletu drzwi wodoszczelnych dla Remontowa Shipbuilding na jedną z budowanych w stoczni jednostek. Produkcję drzwi nadzorowało towarzystwo Det Norske Veritas, potwierdzając swoim certyfikatem spełnienie wymagań stawianych tym urządzeniom.

Ten zakres produkcji jest wynikiem współpracy z Remontowa Hydroster Systems na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, co nastąpiło po zakupie zakładu produkcyjnego w Prabutach. Kontynuujemy w ten sposób produkcję drzwi wodoszczelnych rozpoczętą przed wielu laty przez firmę Hydroster i planujemy rozwój tego produktu, sukcesywnie powiększając grono naszych klientów.

 

 

Load more