Zakończyliśmy projekt „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MONTAŻ SYSTEMU FILTROWENTYLACJI DLA HALI GALWANIZERNII”

Uprzejmie informujemy o pozytywnym zakończeniu projektu pt. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MONTAŻ SYSTEMU FILTROWENTYLACJI DLA HALI GALWANIZERNII”, realizowanego dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej (kwota otrzymanego wsparcia: 300.000,00 zł).

W ramach projektu zbudowana została instalacja filtrowentylacji dla hali produkcyjnej w Zakładzie Produkcyjnym w Prabutach obsługującej stanowisko pracy galwanizera, która ma za zadanie odciąganie i filtrowanie zanieczyszczeń (chemicznych i pyłowych) emitowanych w toku realizowanego procesu produkcyjnego oraz transport odpadu do kosza zsypowego. Pozwala to znacząco zredukować zapylenie i zanieczyszczenie powietrza oraz ograniczyć emisję pyłów do atmosfery.

Zakończone działanie to jedno z wielu, jakie podejmujemy, w celu zapewnienia naszym pracownikom bezpiecznego miejsca pracy z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Cieszymy się, że dzięki takim rozwiązaniom możemy realizować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

     

Load more