FLORIAN

Bezzałogowy robot przeznaczony jest do wspierania akcji ratowniczo-pożarniczych, które wiążą się z dużym zagrożeniem życia i zdrowia prowadzących je osób i dlatego nie powinny być wykonywane przez człowieka.

Obszar zastosowania obejmuje m.in. działania prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem substancji łatwopalnych, w rejonach różnego typu skażeń, czy też na obiektach o naruszonej strukturze nośnej lub konstrukcyjnej, stwarzającej groźbę niekontrolowanej destrukcji.

Load more