Realizacja projektu NCBiR POIR.01.01.01-00-0523/19

Realizujemy projekt objęty umową NCBiR POIR.01.01.01-00-0523/19. „Praca B+R w celu opracowania prototypu pojazdu opartego na pracy tandemu autonomicznych kosiarek przemysłowych”.

Bezzałogowe kosiarki przemysłowe przeznaczone są do wykaszania dużych terenów zielonych, takich jak łąki, pasy zieleni przy autostradach czy tereny bagienne, jakie występują między innymi w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Istotną częścią projektu jest wykorzystanie technologii 4.0 do przesyłania danych diagnostycznych oraz sygnałów sterujących pracą kosiarek bezzałogowych.

wartość projektu: 3 464 435,76 zł
wkład Funduszy Europejskich: 1 737 723,77 zł

 

 

Load more