Certyfikaty

Certyfikat BV dla technologii HAMER

 

Certyfikat Jakości ISO 9001

Certyfikat wydany przez DNV obejmuje projektowanie, produkcję, remonty, obsługę serwisową oraz sprzedaż maszyn i systemów na bazie hydrauliki siłowej.

Certyfikat Jakości ISO 9001

Certyfikat wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej potwierdza  spełnienie wymagań normy ISO 9001 w obszarze projektowania, produkcji, remontów obsługi serwisowej oraz sprzedaży maszyn i systemów na bazie hydrauliki siłowej.

Certyfikat "Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2013"

kategoria QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości.

Certyfikat innowacyjności 2007 "Kreator technologii"

Certyfikat innowacyjności 2007 "Kreator technologii" - przyznany naszej firmie w ramach badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, D&B Inc., BRE Bank oraz Gazetę Prawną.

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli

Certyfikat wydany przez CCJ WAT potwierdza spełnienie wymagań przez Hydromegę Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Uprawnienie Wojskowego Dozoru Technicznego

Decyzją Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego nr  517-01/WDT/UTB/15, Hydromega Sp. z o.o. jest uprawniona do wytwarzania, naprawy i modernizacji: wciągarek, wciągów i żurawi przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.

potwierdzający przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne w zakresie stosowania i montażu złącz rurowych systemów: EO, EO2, EO2FORM, Triple Lok.

Certyfikat Innowacyjności 2005

Certyfikat AQAP

Certyfikat wydany przez CCJ WAT potwierdza zapewnienie jakości zgodne z publikacją standaryzacyjną AQAP  w obszarze: "Projektowanie, produkcja, remonty, obsługa serwisowa oraz sprzedaż maszyn i systemów ogólnego oraz szczególnego przeznaczenia".

Koncesja nr B-095/2012

wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT III, WT IV (usługi remontowe, serwisowanie) i WT XII oraz obrotu technologią w tym zakresie określoną w pozycji WT XIII.

Certyfikat "Przejrzysta Firma"

przyznany przez wywiadownię gospodarczą D&B wraz z partnerami, za terminowe i wiarygodne dokumentowanie sprawozdań finansowych dotyczących działalności naszej firmy.

Uprawnienie Transportowego Dozoru Technicznego do produkcji urządzeń poddozorowych

Decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Nr TDT-W/M/N-31/03, Hydromega Sp. z o.o. jest uprawniona do montażu, naprawy i modernizacji maszyn i napędów hydraulicznych, urządzeń technicznych oraz urządzeń załadowczych i wyładowczych podlegających TDT, ze szczególnym uwzględnieniem sterowania hydraulicznego wraz z automatyką przemysłową.

Load more