Certyfikaty

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Certyfikat wydany przez DNV-GL obejmuje projektowanie, produkcję, remonty, obsługę serwisową oraz sprzedaż maszyn i systemów na bazie hydrauliki siłowej.

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikacja potwierdzona została Audytem przeprowadzonym przez ZSJiZ - Wojskowej Akademii Technicznej, zakres certyfikacji: Projektowanie, produkcja, remonty, obsługa serwisowa oraz sprzedaż maszyn i systemów na bazie hydrauliki siłowej.

Certyfikat "Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2013"

kategoria QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości.

Certyfikat innowacyjności 2007 "Kreator technologii"

Certyfikat innowacyjności 2007 "Kreator technologii" - przyznany naszej firmie w ramach badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, D&B Inc., BRE Bank oraz Gazetę Prawną.

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Certyfikat wydany przez CCJ WAT obejmuje projektowanie, produkcję, naprawy, remonty, modernizację, modyfikację oraz serwis urządzeń i systemów mechanicznych oraz innych specjalnego przeznaczenia.

 

Certyfikat zgodności Systemu Kontroli Wewnętrznej z ISO 9001

Certyfikat wydany przez CCJ WAT potwierdza spełnienie wymagań w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Decyzja nr 517-01/WDT/UTB/15

Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji: wciągarek, wciągów i żurawi przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikat Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.

potwierdzający przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne w zakresie stosowania i montażu złącz rurowych systemów: EO, EO2, EO2FORM, Triple Lok.

Certyfikat Innowacyjności INE-PAN 2006

Certyfikat Innowacyjności 2005

 

Certyfikat AQAP 2110

zakres certyfikacji - zgodnie z wydanym przez CCJ certyfikatem: "Projektowanie, produkcja, remonty, obsługa serwisowa oraz sprzedaż maszyn i systemów ogólnego oraz szczególnego przeznaczenia".

Koncesja nr B-095/2012

wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT III, WT IV (usługi remontowe, serwisowanie) i WT XII oraz obrotu technologią w tym zakresie określoną w pozycji WT XIII.

Certyfikat "Przejrzysta Firma"

przyznany przez wywiadownię gospodarczą D&B wraz z partnerami, za terminowe i wiarygodne dokumentowanie sprawozdań finansowych dotyczących działalności naszej firmy.

Uprawnienie TDT do produkcji urządzeń poddozorowych

Nr TDT-W/M/N-31/03

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Certyfikat wydany przez DNV-GL obejmuje projektowanie, produkcję, remonty, obsługę serwisową oraz sprzedaż maszyn i systemów na bazie hydrauliki siłowej.

Load more