Nagrody

Tytuł Gazeli Biznesu 2017

w ranking Coface Poland dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Brązowy medal podczas Targów Wynalazczości w Paryżu

dla systemu parkingowego wysokiego składowania pojazdów, 2014 r.

Wyróżnienie projektu "Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych w miastach"

przez Kapitułę Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2013 r.)

Tytuł Laureata w kategorii Gospodarka

Gminna Nagroda Sucovia (Gmina Żukowo) za rok 2013

Wyróżnienie w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - edycja ogólnopolska 2012"

w kategorii Innowacyjny Produkt

Certyfikat Innowacyjności

przyznany naszej firmie przez INE PAN - "500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce w 2010 roku

1 miejsce w rankingu "Skrzydła Biznesu 2011"

w kategorii mała firma w Województwie Pomorskim

Certyfikat Innowacyjności

przyznany naszej firmie przez INE PAN - "50 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce w 2009 roku"

Tytuł Jakość Roku SREBRO

przyznana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcje Biznes Raportu w kategorii "Innowacje"

Złoty Medal Targów PNEUMATICON 2010

przyznano naszej firmie za "Napęd hydrostatyczny zastosowany w Platformie Bezzałogowej Lewiatan"

Złoty medal Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2009

za innowacyjny projekt "Lewiatan - Polska Platforma Bezzałogowa"

"Jakość Roku 2008" w kategorii "Innowacje"

Nagrodę przyznano za bezzałogową wersje pojazdu ratowniczego Lewiatan

Medal Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

za pomoc oraz współprace przy realizacji zadań ratowniczych

Medal Wojskowej Akademii Technicznej

za szczególne zasługi dla Wydziału Mechanicznego WAT

Wyróżnienie w VII Edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

w kategorii Technologia Przyszłości

Złoty medal na Targach Hydrauliki w Gdyni "Master of Hydropneumatica '96"

Brązowy medal dla rodziny pojazdów wodno-błotnych

na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych, Patenty i Innowacje, Czechy, 16-17.06.2016 r.

Złoty Laur Innowacyjności dla Parkingu Wielopoziomowego

przyznana przez kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2014"

Nagroda główna "Mistrz Techniki 2013 FSNT NOT"

dla technologii HAMER i zespołu pompowego HAMER 500 (2013 r.)

"Dźwignia - 2013"

przyznana została naszej firmie przez Naczelną Organizacje Techniczną oraz Redakcje Przeglądu Technicznego przy współudziale Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenia innowacyjnych rozwiązań powstałych przy współpracy z nauką oraz stworzenie nowych miejsc pracy

Tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2012"

przyznany został naszej firmie przez Fundacje Innowacje i Rozwoju w konkursie Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Produkt

Zdobycie przez naszą firmę tytułu DIAMENT FORBESA 2011

za dynamiczne zwiększenie wartości firmy w ostatnich trzech latach

Tytuł laureata oraz Złote Godło w kategorii QI PRODUCT

produkt najwyższej jakości

Tytuł Gazela Biznesu 2010

przyznany przez redakcje dziennika "Puls Biznesu" oraz wywiadownie gospodarczą Coface Poland

Tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2010"

przyznany został naszej firmie przez Fundacje Innowacje i Rozwoju w konkursie Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010 w kategorii Innowacyjna Firma

"Jakość Roku 2009" w kategorii "Innowacje"

Nagrodę przyznano za "Hydrauliczny zespół napędowy z silnikiem elektrycznym, chłodzonym olejem do pracy w trudnych warunkach środowiskowych"

Tytuł Laureata Konkursu "Innowacja Roku 2009"

przyznano naszej firmie za "Hydrauliczny zespół napędowy z silnikiem elektrycznym, chłodzonym olejem"

Zdobycie przez naszą firmę tytułu DIAMENT FORBESA 2009

za dynamiczne zwiększenie wartości firmy w ostatnich trzech latach

Pomorski Lider Innowacji 2006 w kategorii "Innowacyjny Produkt"

Nagrodę przyznano za najnowszy produkt naszej firmy - pojazd ratowniczy Lewiatan

Brązowy medal Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2005

 

Pomorska Nagroda Jakości 2001

 

Nagroda za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej

XXII GIEŁDA WYNALAZKÓW, Warszawa 2015 r.

Wyróżnienie statuetką Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

z okazji 25-lecia działalności, w uznaniu szczególnych osiągnięć na polu wdrażania postępu naukowo-technicznego (2014 r.)

Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Order

zarządzanie najwyższej jakości, nadany przez Kapitułę Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2013 wraz z Organizatorem Forum Biznesu

Diamenty Forbesa 2012

w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN

Tytuł Jakość Roku 2012 oraz Jakość Roku Złoto

przyznana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcje Biznes Raportu w kategorii "Produkt"

Tytuł Gazela Biznesu 2011

przyznany przez redakcje dziennika "Puls Biznesu" oraz wywiadownie gospodarczą Coface Poland

Tytuł "Orzeł Pomorski 2011"

Plebiscyt pod patronatem wojewody pomorskiego Romana Zaborowskiego i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka

Tytuł Jakość Roku 2010

przyznana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcje Biznes Raportu w kategorii "Innowacje"

HYDROMEGA znalazła się wśród laureatów I rankingu Polish Intellectual Capital Top 50

ranking 50 firm o największym kapitale intelektualnym przygotowany przez Stowarzyszenie IP Management Polska oraz redakcję miesięcznika Nowe Życie Gospodarcze

Tytuł "Gazela Biznesu 2009"

przyznany naszej firmie za wzrostu przychodu ze sprzedaży o ponad 204%. Nasza firma zajęła 42 miejsce w rankingu województwa pomorskiego

Złoty Medal Targów PNEUMATICON 2009

przyznano naszej firmie za "Hydrauliczny zespół napędowy z silnikiem elektrycznym, chłodzonym olejem do pracy w trudnych warunkach środowiskowych"

Przyznanie naszej firmie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego

w kategorii Laureat Dekady Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości

"Kamerton Innowacyjności" oraz "Certyfikat Innowacyjności"

w Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm Polskich. Nasza firma zajęła pierwsze miejsce w Regionie Pomorskim

"Gryf Gospodarczy 2004"

w kategorii Wynalazek

Medal 80-lecia Szkolnictwa Morskiego w Polsce

 

Load more