ZARZĄD i RADA NADZORCZA

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

Prezes Zarządu

mgr inż. Piotr Myśliwy

Wiceprezes ds. Finansowych

mgr Anna Bartoś

Wiceprezes ds. Handlowych

inż. Jarosław Richert

Dyrektor ds. Wdrożeń Handlowych i Rozwoju

mgr inż. Mirosław Michałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Zbigniew Zienowicz

Członek Rady

mgr Marlena Jankowska

Członek Rady

mgr inż. Agnieszka Jankowska-Jarek

Load more