ŻURAWIKI

Przykładowe przeznaczenia oferowanych przez nas żurawików:

  1. Żurawik łodziowo-tratwowy ZLT 10-30 wchodzi w skład urządzenia ratunkowo-ratowniczego statku. Służy do obsługi pneumatycznej lub sztywnej łodzi ratowniczej z pełnym wyposażeniem oraz dopuszczalną liczbą osób oraz tratwy ratunkowej 35-osobowej. Może być stosowany na każdym statku morskim o nieograniczonym rejonie pływania ze względu na skuteczność działania we wszystkich strefach klimatycznych m.in. w warunkach oblodzenia, prostą zasadę działania, małe gabaryty i możliwość niskiego usytuowania łodzi.
  2. Żurawik łodziowy ZLR 20 służy do opuszczania i podnoszenia łodzi roboczej typu TM-609 firmy TECHNO MARINE na okręcie Kormoran II. Może być eksploatowany w warunkach przechyłu okrętu do 10° na dowolną burtę i przegłębieniu do 5°.
  3. Żurawik łodziowy ZLR 13 służy do opuszczania i podnoszenia sztywnej lub pneumatycznej łodzi roboczej. Może być eksploatowany w warunkach przechyłu statku do 5° na dowolną burtę i przegłębieniu do 2°.
  4. Żurawik pomocniczy ZP 10-6,0 przystosowany do drobnych prac przeładunkowych. Może być eksploatowany w warunkach przechyłu statku do 5° na dowolną burtę i przegłębieniu do 2°.
  5. Żurawik pomocniczy ZP51 służący na statku do demontażu elementów steru strumieniowego.

Złóż zamówienie: sales@hydromega.com.pl

Load more