Medal EUREKA 2005

Przyznanie brązowego medalu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2005 za technologię pulsacyjnego płukania rurociągów olejowych wraz z zespołem płuczącym HM/MR-500.

Load more