Prezentacja naszej firmy w Politechnice Gdańskiej

Prezentacja naszej firmy w Politechnice Gdańskiej, w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomorskiego. Konferencję przygotowała Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna BRAINET oraz Politechnika Gdańska.

Jako laureaci ogólnopolskiego konkursu „Kamerton Innowacyjności” zostaliśmy zaproszeni do prezentacji naszego bogatego dorobku technicznego oraz biznesowego. Reprezentująca naszą firmę Pani mgr inż. Marta Bukowicz przedstawiła historię rozwoju firmy, podzieliła się zdobytymi doświadczeniami podczas prowadzonych prac B+R, zwracając szczególną uwagę na zrealizowane już wdrożenia produktów innowacyjnych. Ponadto przedstawione oraz omówione zostały dalsze kierunki rozwoju prac B+R, które zostaną zrealizowane przez naszą firmę w najbliższej przyszłości.
powrót

Load more