Udział w Seminarium oraz prezentacja naszej firmy podczas Międzynarodowych Targów Innowacje-Technologia-Maszyny Poznań 2007

Udział w Seminarium oraz prezentacja naszej firmy podczas Międzynarodowych Targów Innowacje-Technologia-Maszyny Poznań 2007. Seminarium przygotował Instytut Obróbki Plastycznej z Poznania oraz Politechnika Śląska.
Współpraca z INOP, to istotny element działalności badawczo-rozwojowej naszej firmy.

Load more