Zasilacze hydrauliczne, kontrola awaryjnego poziomu oleju w zbiorniku

Jednym z czynników decydujących o bezpieczeństwie pracy układu hydraulicznego jest olej.

Dlaczego kontrola poziomu oleju w zbiorniku jest ważna?

Odpowiedź jest prosta, bez oleju układ hydrauliczny ulegnie zniszczeniu. Zarówno przepisy, jak i dobre doświadczenia eksploatacyjne, zalecają stosowanie czujników minimalnego poziomu oleju. Czujnik taki powoduje wyłączenie zasilacza hydraulicznego, uruchamiając jednocześnie sygnały awaryjne, informując użytkownika np.: o rozszczelnieniu układu hydraulicznego.
Płynowskazy z czujnikami poziomu oleju oferujemy w dwóch wariantach:

  • z jednym czujnikiem, wykonanie V1
  • z dwoma czujnikami dla płynowskazów o wielkości PGA 254, wykonanie V1/V2 wg HM/54-03.01 HM/54-03.01

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są płynowskazy dwustanowe V1/V2 generujące 2 sygnały, odpowiadające dwóm poziomom oleju w zbiorniku np.:

  • sygnał ostrzegawczy informuje np.: o niewielkim ubytku oleju,
  • sygnał awaryjny informuje o dużym ubytku oleju.

Sygnały te mogą być wykorzystywane w układach sterujących pracą zasilacza hydraulicznego w dowolny sposób zgodnie z normą HM/54-03.01

 

 

Load more