Diament Forbesa 2012

Tytuł przyznany naszej firmie przez Miesięcznik Forbes w rankingu Diamenty Forbesa 2012 w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie pomorskim.

Load more