Piękny sukces Konsorcjum BPL

15 maja Konsorcjum BPL (Bezzałogowe Platformy Lądowe), do którego należy nasza firma, a którego Liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, wygrało zorganizowany przez NCBiR przetarg na opracowanie studium wykonalności projektów Programów Strategicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa w obszarze „Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”.
Projekt ten, to efekt wieloletnich prac B+R prowadzonych przez naszą firmę wspólnie z WAT, WITPiS, CI NOT oraz firmę WB Elektronics.
Efektem tych prac, jest rodzina pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym:

  • Lewiatan,
  • Dromader,
  • Marek,
  • Boguś,
  • oraz podwozie gąsienicowe przeznaczone dla pojazdów specjalnych.

Dziękujemy naszym Pracownikom za konsekwentną pracę przy projektowaniu oraz budowie tych pojazdów. Dziękujemy również Konsorcjantom za efektywną współpracę, zakończoną podpisaniem umowy z NCBiR na realizację tego projektu.

Load more