Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku za wieloletnią współpracę, która była wzorowym przykładem budowania relacji zawodowych. Współpraca ta, wygenerowała wiele zaawansowanych technologicznie wyrobów. Sukcesem, jest systematyczne wdrażanie do produkcji wspólnie osiągniętych wyników prac badawczo – rozwojowych. Dziś, ma to również wymierny wpływ, na rozwój naszej firmy oraz jej silną pozycję w grupie polskich, stabilnie rozwijających się przedsiębiorstw.

Load more