Partnerska współpraca Hydromega i PIMR w ramach projektów badawczych B+R

Dzięki partnerskiej współpracy PIMR w ramach projektu WND-POIG.01.03.01-00-164/09 „Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego, którego Beneficjentem jest PIMR powstał nowy, dwuczłonowy pojazd specjalistyczny, przeznaczony do prowadzenia zabiegów ochronnych na terenach bagiennych. Uniwersalność pojazdu dzięki wymiennym modułom narzędzi pozwala na prowadzenie zabiegów ochronnych, związanych z usuwaniem niepożądanej roślinności, a więc chronienia przed sukcesją roślinności środowiska naturalnego i zapobieganie jego dalszej degradacji.

W sierpniu 2013 roku, Hydromega zbudowała jako podwykonawca PIMR pierwszy polski prototyp zestawu pojazdów, który jest przeznaczony do pracy na terenach bagiennych i prowadzenia zabiegów ochronnych, związanych z koszeniem traw i trzcin, usuwaniem niepożądanych zakrzaczeń, zbieraniem i wywożeniem biomasy, zwłaszcza z chronionych terenów wodno-błotnych, znajdujących się w granicach Parków Narodowych, obszarów Natura 2000 – dla celów energetycznych oraz produkcyjnych.
Słowa uznania należą się zarówno Pracownikom Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, jak i Pracownikom firmy Hydromega, za wysiłek i zaangażowanie związane z budową innowacyjnego prototypu, tej skomplikowanej maszyny.
Aktualnie prowadzone są próby funkcjonalne oraz prace badawcze nowych rozwiązań konstrukcyjnych, nowych systemów kontroli ruchu zespołów gąsienicowych oraz nowych systemów kierowania modułowymi narzędziami roboczymi tego nowoczesnego pojazdu.

Load more