Konsekwentnie do przodu

Modułowy system parkingowy nagrodzony przez PARP w Konkursie Polski Produkt Przyszłości cieszy się coraz większym powodzeniem nie tylko wśród mediów, ale przede wszystkim wśród Klientów, którzy coraz częściej uwzględniają oferowane przez naszą firmę wielopoziomowe systemy parkingowe, w przestrzennych planach zagospodarowania swoich inwestycji.

System parkingowy powstał przy współpracy naszej firmy z PIMR oraz CI NOT. Parking przeszedł pozytywnie proces odbioru i certyfikacji przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny. Na zdjęciach oraz filmie przedstawiono komercyjny prototyp urządzenia wdrożony na obszarze PSSE w Gdyni. W czerwcu 2014 roku nasza firma rozszerzyła dotychczasową współpracę techniczną z PIMR o stałą współpracę z biurem architektonicznym, którego zadaniem była zmiana architektury konstrukcji, aby stylem nawiązywała do gdyńskiego infoboxu. Efekty tych prac przedstawiono na wizualizacji poniżej. Aktualnie prowadzone są rozmowy z pięcioma Klientami, które powinny zakończyć się podpisaniem umów z terminem realizacji w 2015 roku.

 

Load more