Constanty forward

Our modular parking system, awarded by PAED in Polish Product of the Future Competition is gaining more and more interest, not only among media, but primarily, among our Clients.
It is with great pleasure that our Clients take into account offered by our Company multilevel parking systems in spatial development plans for their future investments.

System parkingowy powstał przy współpracy naszej firmy z PIMR oraz CI NOT. Parking przeszedł pozytywnie proces odbioru i certyfikacji przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny. Na zdjęciach oraz filmie przedstawiono komercyjny prototyp urządzenia wdrożony na obszarze PSSE w Gdyni. W czerwcu 2014 roku nasza firma rozszerzyła dotychczasową współpracę techniczną z PIMR o stałą współpracę z biurem architektonicznym, którego zadaniem była zmiana architektury konstrukcji, aby stylem nawiązywała do gdyńskiego infoboxu. Efekty tych prac przedstawiono na wizualizacji poniżej. Aktualnie prowadzone są rozmowy z pięcioma Klientami, które powinny zakończyć się podpisaniem umów z terminem realizacji w 2015 roku.

 

Load more