Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, za wybitne zasługi dla Gdyni

Dziękujemy Radzie Miasta Gdyni oraz Panu Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi za przyznanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Panu Zbigniewowi Zienowiczowi, uznając widoczny dorobek firmy Hydromega, w kreowaniu rozwoju gospodarki innowacyjnej, polityki społecznej oraz promocji miasta Gdynia.
W swojej działalności pragniemy osiągnąć cel, który przekłada się na:

  • systemowe procesy kształcenia młodzieży,
  • nowe miejsca pracy,
  • rozwój produkcji innowacyjnej oraz seryjnej,
  • budowanie pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi oraz firmami,
  • konsekwentnie realizowaną pracę społeczną,
  • promocję wizji rozwoju miasta Gdyni,
  • systematyczne oraz ciągłe wdrażanie polityki socjalnej.

Hydromega jest firmą, która w umiejętny sposób buduje pozytywne relacje, będąc dobrym przykładem systematycznego wdrażania programów społecznościowych. Dziękujemy wszystkim Pracownikom naszej firmy, którzy tworząc Partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami oraz Instytutami B+R, przyczyniają się w niemałym już stopniu do systemowego rozwoju naszej własnej gospodarki innowacyjnej.

Load more