Potrzeby generują rozwój. Prasy hydrauliczne – nowe rozwiązania techniczne

Od 27-u lat prasy hydrauliczne stanowią w naszej firmie silną grupę produktową. Potrzeby oraz wymagania Klientów przekładają się w tym przypadku na nowoczesne, dobre rozwiązania oraz szybki rozwój, zarówno napędów hydraulicznych, jak i sterowania z wykorzystaniem paneli sterowniczych najnowszej generacji.
Aktualnie w standardzie oferujemy:

  • pełne programowanie przebiegu siły prasowania z wizualizacją, możliwością wydruku oraz archiwizacją,
  • sterowanie z panelu dotykowego,
  • łatwy dobór parametrów pracy w zależności od potrzeb technologicznych,
  • gwarancję bezpieczeństwa oraz spełnienie najnowszych wymagań oraz norm bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych,
  • bardzo niski poziom emitowanego przez stację zasilania hałasu,
  • pełen monitoring bieżącego stanu technicznego napędu prasy z odczytem na panelu sterowniczym

Nasze rozwiązania techniczne stanowią odpowiedź na wymagania rynku, który generuje nie tylko popyt, ale również ciągły rozwój innowacyjnych technologii, wdrażanych systematycznie do eksploatacji.

Load more