Aktywne zawieszenie – kolejny krok B+R, w programie PBS – NCBIR

„Aktywne zawieszenia wielofunkcyjne pojazdów kołowych o wysokiej mobilności” to najnowszy projekt naszej firmy realizowany w ramach PBS dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:

  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica,
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
  • Marvel Sp. z o.o,
  • Hydromega Sp. z o.o.

Projekt dobrze wpisuje się w dotychczasowe prowadzone prace B+R dotyczące aktywnego zawieszenia. Celem projektu jest zastosowanie sterowanych układów redukcji drgań do zawieszeń w pojazdach specjalnych, w których wysoka skuteczność wibroizolacji jest niezbędna ze względu na pełnioną funkcję, a koszty wytworzenia i eksploatacyjne są kompensowane przez korzyści wynikające z ich stosowania. W niniejszym projekcie autorzy skoncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań zarówno konstrukcji, jak i algorytmów sterowania zawieszeniami pojazdów specjalnych. W celu realizacji projektu wykonane zostaną trzy odrębne platformy badawcze obejmujące swoim zakresem większość komercyjnych rozwiązań technicznych zawieszeń pojazdów kołowych typu SUV lub pickup spotykanych w krajach europejskich.

Load more