Techologia przyszłości

Platforma transportowa opracowana w ramach projektu rozwojowego PBS2/B8/11/2013 pt.: „Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno błotnych” jest ważnym ogniwem „Zintegrowanej technologii ochrony obszarów wodno błotnych”, stanowiącej system utrzymania i poprawy bioróżnorodności na terenach chronionych przyrodniczo. Projekt realizowany jest przy współpracy z NCBiR. Koordynatorem projektu jest Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania. W skład Konsorcjum wchodzą:

  • PIMR – Lider projektu; www.pimr.poznan.pl
  • PIAP – Konsorcjant w projekcie; www.piap.pl
  • WAT – Konsorcjant w projekcie; www.wme.wat.edu.pl
  • HYDROMEGA – Konsorcjant w projekcie; www.hydromega.com.pl

Pojazd do realizacji Autonomicznej Technologii Transportu Biomasy (ATTB) współpracuje z zespołem pojazdów wykonujących zabiegi ochronne na terenach wodno-błotnych. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Budowy Maszyn WAT i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów opracowały technologię i organizację procesu transportu biomasy oraz we współpracy z firmą Hydromega projekt pojazdu. Zadaniem naszej firmy była budowa pojazdu oraz wykonanie projektu napędu hydraulicznego układu jazdy wraz z napędem układów wykonawczych opracowanej technologii. Cechy konstrukcyjne opracowanego pojazdu pozwolą na:

  • ograniczenie kosztów transportu biomasy,
  • poprawę niezawodności i gotowości technicznej maszyny,
  • ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, a w szczególności ograniczenie destrukcji podłoża,
  • poprawę bezpieczeństwa pracy na terenach wodno-błotnych.

Zastosowane w pojeździe nowatorskie i przyszłościowe rozwiązania umożliwią rozwój autonomicznych konstrukcji transportowych i szersze ich wykorzystanie w innych gałęziach gospodarki.

Load more