Dział Projektów Morskich i Offshore naszej firmy w Gdyni

Z satysfakcją przekazujemy naszym Klientom informację, że od 14.04.2017 Dział Projektów Morskich i Offshore na stałe będzie funkcjonował na terenach stoczniowych w Gdyni. Dział ten, zgodnie z życzeniem naszych Klientów, został rozszerzony o specjalny zespół inżynierski. Będzie się zajmował się uruchomieniami oraz nadzorem technicznym, niezbędnym podczas montażu systemów hydraulicznych na jednostkach budowanych w Gdańsku i w Gdyni.
To ważna informacja, ponieważ dzięki takim niezbędnym działaniom, jakie podjęliśmy, zabezpieczyliśmy rosnący w polskich stoczniach popyt na systemy i sterowania hydrauliczne urządzeń pokładowych.

Zasilacze hydrauliczne powstające w naszej firmie są funkcjonalne, niezawodne i mają atrakcyjny wygląd. Ich wyróżnikiem jest to, iż nasz firma nadzoruje ich powstanie od projektu poprzez wykonanie, uruchomienie i zdanie właściwemu Towarzystwu Klasyfikacyjnemu. Istotnym uzupełnieniem naszej produkcji jest montaż rurociągów hydraulicznych. Oferujemy również skuteczne płukanie zespołami HAMER z pełną gwarancją uzyskania wymaganej klasy czystości, zarówno płukanych rurociągów, jak i oleju hydraulicznego.

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for English -> Polish…
    • Create a new word list…
  • Copy
Load more