Otrzymaliśmy prestiżową Nagrodę Gospodarczą w kategorii INNOWACYJNOŚĆ

Z radością i dumą informujemy, że niezależne jury złożone z przedstawicieli polskich środowisk naukowych zdecydowało o przyznaniu naszej firmie Nagrody Gospodarczej w kategorii INNOWACYJNOŚĆ. Uroczyste wręczenie statuetki nastąpiło podczas Gali II Forum Wizja Rozwoju, która odbyła się w Gdyni w dniach 24 i 25 czerwca br.

Nasza firma wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań, również na skalę światową. Posiada patenty, a także aktualnie prowadzi szesnaście projektów, które stanowią kontynuację wcześniej zrealizowanych, dotowanych projektów B+R. W wyniku tych działań powstają innowacyjne urządzenia, do których można zaliczyć np. przemysłowe (duże) kosiarki autonomiczne, mogące pracować w grupach czy kompletne systemy Ro-Ro dostarczane zarówno do stoczni krajowych, jak i zagranicznych. W opatentowanych systemach HAMER, parkingach wielopoziomowych czy systemach synchronizacji załadunku kontenerów firma zastosowała rozwiązania dotąd niestosowane w skali kraju oraz częściowo innowacyjne w skali światowej.

Chcemy być przykładem polskiej firmy, która poprzez wdrażanie nowych technologii odnosi kolejne sukcesy techniczne, mające w jej przekonaniu swoje przełożenie na sukces gospodarczy, właściwie wpisujący się w potrzeby np. polskiego przemysłu maszynowego. Systematycznie współpracujemy w tym zakresie z WITPiS i polskimi wyższymi uczelniami technicznymi oraz FSN-NOT.

Dziękujemy naszym Partnerom i Klientom za udaną współpracę w tym zakresie.

Load more