Realizacja Projektu NCBiR POIR 01.01.01-00-0523/19

Uprzejmie informujemy o pozytywnym przebiegu realizacji drugiego etapu prac B+R w ramach projektu objętego Umową z NCBiR POIR 01.01.01-00-0523/19. „Praca B+R w celu opracowania prototypu pojazdu opartego na pracy tandemu autonomicznych kosiarek przemysłowych”.

Bezzałogowe kosiarki przemysłowe przeznaczone są do wykaszania dużych terenów zielonych, takich jak łąki, pasy zieleni przy autostradach czy tereny bagienne, jakie występują między innymi w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Istotną częścią projektu jest wykorzystanie technologii 4.0 do przesyłania danych diagnostycznych oraz sygnałów sterujących pracą kosiarek bezzałogowych.

Ukończenie prac B+R wraz z budową prototypów kosiarek zaplanowano na czerwiec 2021 r.

 

 

 

Load more