Technologia płukania HAMER – podsumowanie 2021 roku

W 2021 r. wspólnie z naszymi Klientami przeprowadziliśmy ocenę oszczędności energetycznej dla technologii HAMER, w odniesieniu do powszechnie stosowanej na świecie klasycznej, stałowydajnościowej technologii płukania. W oparciu o uzyskane dane, dotyczące ilości godzin płukania w roku oraz różnicy w mocy zapotrzebowanej przez każdą z tych technologii, pragniemy poinformować, że w 2021 r., wspólnie z naszymi Klientami, wygenerowaliśmy oszczędności w wysokości 1.116.748 kWh. Przy średniej stawce kosztu energii w 2021 r. tzn. 1 zł za 1 kWh przyniosło to oszczędności finansowe w wysokości OF2021 = 1.116.748 zł netto.

Wszystkim użytkownikom technologii HAMER pragniemy pogratulować, a także podziękować za ich udokumentowany wkład, również w redukcję emisji CO2, ponieważ mniejsze zużycie energii o 1.116.748 kWh, przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 917 ton w skali roku.

Firmom, które przystąpiły do badania, wysłane zostaną podziękowania z wyliczonym ich udziałem w redukcji emisji CO2 za 2021 rok.

Load more