Niszczyciel min ORP Mewa przekazany Marynarce Wojennej RP

21 grudnia br. w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy trzeciego z serii, nowoczesnego niszczyciela min – okrętu ORP Mewa dla Marynarki Wojennej RP. Niszczyciele min projektu 258 KORMORAN II są przeznaczone do poszukiwania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich, ich oznakowania lub niszczenia wykrytych, przeprowadzania różnych klas okrętów przez rejony zagrożenia minowego oraz zapewniania innym jednostkom obronę przeciwminową.
Hydromega dostarczyła na tę jednostkę w znacznym zakresie system hydrauliki siłowej wraz z wyposażeniem pokładowym. Napędy hydrauliczne tej jednostki nadzorowane są przez PRS (Polski Rejestr Statków) oraz WDT (Wojskowy Dozór Techniczny).
Dziękujemy naszym Partnerom, w tym RHS, Stoczni Remontowej Shipbuilding i Towimor S.A. za udział w perspektywicznym dla Marynarki Wojennej RP projekcie.

Load more