Uczestniczymy w budowie jednostki pływającej MPP dla stoczni CRIST

Dział Serwisu naszej firmy uczestniczy w budowie jednostki pływającej MPP o numerze NB131 realizowanej w stoczni CRIST. Wykonaliśmy prefabrykację i montaż instalacji hydraulicznej na części podwodnej SDT, tj. podłączenia dwóch HPU, czterech wciągarek, pięćdziesięciu pięciu siłowników i ośmiu manifoldów. W drugim etapie realizujemy instalację hydrauliczną i podłączenie wszystkich urządzeń na części pływającej MPP, tj. podłączenie głównego HPU z czteroma manifoldami, dwunastu siłowników i dwóch wciągarek. System pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy, w których uniesiono część podwodną na pożądaną wysokość.

Projekt budowy statku MPP jak i tunelu Fernbelt to kolejny unikalny projekt na skalę światową. Jednostka pływająca MPP o numerze NB131 realizowana w stoczni CRIST ma służyć do układania żwiru na dnie morskim, podczas budowy tunelu Fernbelt między Danią a Niemcami. To połączenie będzie składać się z autostrady i linii kolejowej, obejmującej 18-kilometrowy tunel, który umożliwi szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie między Skandynawią a Europą.

Dziękujemy przedstawicielom stoczni CRIST za udaną współpracę.

Load more