Pomyślne próby ruchowe hydrauliki siłowej jednostki NB131 w stoczni CRIST

Jednostka NB131 do usypywania żwiru na dnie Morza Bałtyckiego pod ułożenie tunelu między Danią i Niemcami budowana obecnie w stoczni CRIST przeszła pomyślnie wszystkie próby ruchowe hydrauliki siłowej.

Dział Serwisu naszej firmy jako wykonawca całej instalacji hydraulicznej z dużym zaangażowaniem uczestniczył w tych próbach. Sekcja nawodna MPP z powodzeniem napłynęła nad sekcję podwodną SDT i połączywszy się z nią poprzez system mocowań i siłowników hydraulicznych, uniosła ją do góry, co jest jednym z kluczowych etapów całego przedsięwzięcia.

Projekt budowy statku MPP jak i tunelu Fernbelt to kolejny unikalny projekt na skalę światową. Jednostka pływająca MPP o numerze NB131 realizowana w stoczni CRIST ma służyć do układania żwiru na dnie morskim, podczas budowy tunelu Fernbelt między Danią a Niemcami. To połączenie będzie składać się z autostrady i linii kolejowej, obejmującej 18-kilometrowy tunel, który umożliwi szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie między Skandynawią a Europą.

Dziękujemy przedstawicielom stoczni CRIST za udaną współpracę.

Load more