Hydromega z nowym Zarządem i Radą Nadzorczą

Z początkiem września, po 35 latach pracy w spółce, odszedł na emeryturę jeden z założycieli firmy i Prezes Zarządu Zbigniew Zienowicz, zostawiając firmę w rękach przygotowanego do tego zadania Zespołu pod kierownictwem Piotra Myśliwego, dotychczasowego Dyrektora Technicznego spółki. Jednocześnie z dniem 1 września 2023 r. powołana została Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa.
Wszyscy Członkowie Zarządu dziękują za okazane zaufanie i podejmują się kontynuowania dalszego rozwoju firmy, w którym zagadnieniami kluczowymi będzie zarówno dobro Pracowników jak i partnerska współpraca z naszymi Klientami.

Na zdjęciu, podczas bardzo miłej uroczystości przygotowanej przez załogę firmy, Prezes Zbigniew Zienowicz przekazuje swoją prezesurę symbolicznym uściskiem dłoni p. Piotrowi Myśliwemu.

Load more