Kosiarka BG-1800 na stokach narciarskich

Dziękujemy Panu Ireneuszowi Koszałce za umożliwienie przeprowadzenia prób kosiarki bezzałogowej BG-1800 na, bez wątpienia urokliwym, stoku narciarskim Koszałkowo w Wieżycy.

Konieczność stałej pielęgnacji stoków narciarskich wymaga m. in. ich regularnego wykaszania. W tych trudnych warunkach kosiarka BG-1800 sprawdza się bardzo dobrze, co pokazano na załączonym filmie. Stoki narciarskie, oprócz oczywistych walorów turystyczno-sportowych, stanowią duży rynek zbytu, na którym kosiarka BG-1800 spisuje się bez zarzutu.

Doświadczenia z wykaszania stoku narciarskiego potwierdzają gotowość kosiarek bijakowych, bezzałogowych, do wykaszania dużych powierzchni zielonych, jakie występują np. wzdłuż autostrad. Kolejny pokaz koszenia zaplanowano na wiosnę 2024 r. wzdłuż Autostrady A1.

Wszystkie zapytania handlowo-techniczne prosimy kierować do p. Grzegorza Pettke, e-mail: grzegorz.pettke@hydromega.com.pl

Load more