Technologia HAMER z certyfikatem BV

Z dumą i satysfakcją informujemy, że nasza linia zespołów płuczących HAMER (50/250/500/1000) uzyskała Świadectwo Uznania Typu Wyrobu (Type Approval Certificate ) wydane przez Bureau Veritas (BV), światowej rangi niezależnej instytucji rzeczoznawczej, w tym na rynku morskim i offshore.

Świadectwo (Certificate) Nr 68012/A0 BV zostało wystawione na podstawie zatwierdzonej na zgodność z przepisami BV dokumentacji technicznej, przeprowadzonych prób i weryfikacji systemu jakości procesu produkcyjnego firmy Hydromega.
Potwierdzenie zgodności z przepisami BV i wydanie tego certyfikatu jest w naszej ocenie wymierną zachętą do szerszego, bardziej powszechnego stosowania naszych HAMER-ów, w zakresie płukania instalacji hydraulicznych, jak i prowadzenia prób ciśnieniowych.

Jest to już kolejna, po przyznaniu Nagrody Latarnie Gospodarki Morskiej 2022 w kategorii „Lider Technologii Morskich”, obiektywna i niezależna wysoka ocena naszej technologii HAMER zapewniającej skuteczne płukanie małych jak i dużych hydraulicznych systemów przemysłowych, zarówno statkowych jak i lądowych.

Badania porównawcze potwierdzają, że technologia HAMER jest rozwiązaniem ekologicznym, gwarantującym uzyskanie czystości rurociągu hydraulicznego po przeprowadzonym procesie płukania w sposób szybszy i bardziej efektywny energetycznie (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej średnio o 30 %).

Technologia Hamer oparta na płukaniu pulsacyjnym, ma przewagę w stosunku do stałowydajnościowych zespołów płuczących, ponieważ:
– istotnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na redukcję emisji CO2,
– kilkukrotnie skraca czas płukania instalacji i układów hydraulicznych,
– znacznie zmniejsza gabaryty i masę zespołów płuczących,
– zwiększa niezawodność pracy potwierdzoną efektywnością płukania w systemie on-line.
W naszej ocenie technologia płukania pulsacyjnego HAMER sprawdza się w wielu obszarach: w hutach, w stoczniach, na mostach, śluzach czy zaporach. Wszędzie tam wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności systemów hydraulicznych.

Load more