Projekt w ramach umowy UOD-DEM-1-145/001

Zrealizowaliśmy projekt „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym” w ramach umowy UOD-DEM-1-145/001 z programu Demonstrator + „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Celem projektu było wykonanie trzech pojazdów (platform demonstracyjnych): pojazdu do renowacji kanałów melioracyjnych, pojazdu do ochrony terenów bagiennych i pojazdu transportowego.

Projekt realizowało konsorcjum w składzie:
Lider: Hydromega
Konsorcjanci:
– Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych)
– Wojskowa Akademia Techniczna
– Instytut Odlewnictwa (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny)

wartość projektu:14 244 754,24 zł
wkład Hydromega: 2 440 449,70 zł

Load more