Misja i polityka jakości

MISJA FIRMY HYDROMEGA Sp. z o.o.

W oparciu o swoje projekty oraz własną konkurencyjną kosztowo i jakościowo produkcję z branży „napędy i sterowania hydrauliki siłowej” Hydromega Sp. z o.o. chce:

 • być wiodącym producentem układów i napędów hydrauliki siłowej w kraju i za granicą,
 • projektować i wdrażać do produkcji nowe wyroby, będące wynikiem polskiej myśli technicznej i efektem pracy polskich inżynierów, dążąc przy tym poprzez działania marketingowe do uruchomienia produkcji seryjnej tych wyrobów.
  Działając w warunkach silnej ekspansji firm zagranicznych na polskim rynku pragniemy:
 • poprzez stałą współpracę z polskimi uczelniami technicznymi oraz instytutami B+R, wypromować polską myśl techniczną, która powinna być trwałym i silnym zapleczem dla przemysłu,
 • prowadzić własne badania oraz prace projektowe w celu rozwiązywania istotnych zagadnień produkcyjnych, promujących jeszcze doskonalsze wyroby i usługi techniczne.
  Wykorzystując swoje kompetencje poparte kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Hydromega zamierza:
 • wspierać coraz dynamiczniej rozwijającą się polską gospodarkę,
 • aktywnie angażować się w rozwój i wsparcie przemysłu obronnego.
  Pracując dla przemysłu HYDROMEGA reaguje również na potrzeby środowiska poprzez:
 • stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska oraz bezpiecznych dla pracowników,
 • promowanie i wdrażanie produktów pozwalających na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
  HYDROMEGA chce:
 • poprzez zaangażowanie i współdziałanie wszystkich swoich pracowników prosperować
  w warunkach stabilizacji finansowej, gwarantując swoim pracownikom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, które wynikać ma ze stabilizacji materialnej oraz innych uwarunkowań niematerialnych,
 • obsługiwać swoich klientów według najwyższych światowych standardów,
 • zapewnić swoim pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa
  w sukcesie firmy,
 • wypracować zysk w celu zagwarantowania ciągłego rozwoju firmy.

 

Prezes Zarządu
dr inż. Zbigniew Zienowicz

 

Szef Jakości

Sławomir Półtorak

 

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY HYDROMEGA Sp. z o.o.

Niniejsza polityka jakości jest narzędziem do wdrażania w życie podstawowych wartości firmy, jakimi są: kapitał ludzki, jakość oraz postęp techniczny. Kierując się tymi wartościami, chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi, które spełnią ich potrzeby i oczekiwania, zachowując przy tym wymagania stosownych przepisów oraz norm. Skuteczność naszego działania pragniemy zwiększać poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Naszym celem jest uzyskanie uznania jako wiodącego dostawcy rozwiązań z obszaru hydrauliki siłowej. Oznacza to, że chcemy:

 • być wiarygodnym producentem seryjnie wytwarzanych zarówno zaawansowanych technicznie, jak i prostych urządzeń i komponentów,
 • w dobrze zorganizowanych procesach projektowych i produkcyjnych wspierać klientów, rozwiązując ich problemy ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia o wysokim stopniu trudności,
 • zapewnić serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na najwyższym poziomie.

Będziemy to osiągali poprzez:

 • ciągłą pracę nad poprawą funkcjonowania procesów w firmie,
 • dostosowywanie wewnętrznych zasad systemu zarządzania do zmieniającego się kontekstu,
 • doskonalenie procesów technologicznych,
 • kształtowanie świadomości znaczenia jakości oraz dobrego rozumienia wymagań klienta w zespole pracowniczym,
 • doskonalenie procesów kontroli jakości,
 • identyfikowanie potrzeb kompetencyjnych, planowanie kierunków rozwoju kompetencji personelu i zapewnienia adekwatnych szkoleń,
 • rozwój infrastruktury dla:
  • zwiększenia elastyczności wytwórczej pod względem różnorodności, jakości i wydajności,
  • poprawy warunków pracy,
  • podnoszenia komfortu pracowników na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy,
 • stymulowanie, zachęcanie i motywowanie pracowników do działań innowacyjnych,
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy
 • dbanie o wizerunek firmy w oczach klientów, podnoszenie poziomu ich satysfakcji ze współpracy z firmą.

Prezes Zarządu

dr inż. Zbigniew Zienowicz

Szef Jakości

Sławomir Półtorak

Load more