KOSIARKA BIJAKOWA

Kosiarka bijakowo-gąsienicowa BG 1800 to maszyna napędzana dwoma silnikami spalinowymi przeznaczonymi do napędu gąsienic jezdnych poprzez układ hydrauliczny i do napędu zespołu tnącego (bijaków), osiągających obroty o wartości 2860 obr/min oraz prędkość roboczą do 8 km/h. Napęd zespołu koszącego przenoszony jest przez koło pasowe ze sprzęgłem odśrodkowym na wale silnika i przekładnię pasową. Kosiarka na podwoziu gąsienicowym zasilana jest przez układ hydrauliczny i silniki hydrauliczne. Korekcja wysokości koszenia odbywa się za pośrednictwem cylindrów hydraulicznych zasilanych z układu hydraulicznego.

Kosiarka jest przeznaczona do wykaszania (ścinanie+rozdrabnianie) traw, nieużytków, krzewów, odrostów i samosiejek, do pracy na skarpach autostradowych, kolejowych, stokach narciarskich. Ma zdolność mulczowania chrustu w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Może być zastosowana do utrzymania zielonej infrastruktury komunalnej. Maszyna służy również do rekultywacji łąk na terenach niezagospodarowanych z zamiarem pozostawienia pokosu, do niszczenia resztek (łodyg) pozostawionych na polach np. po uprawie kukurydzy. Maszyna tego typu pełni dwie funkcje – koszenia i jednoczesnego rozdrabnia skoszonego materiału – co pozwala na mineralizację resztek roślinności i ponowną aplikację do gleby.

Gąsienicowy napęd jezdny kosiarki umożliwia pracę w terenie podmokłym, grząskim, o nachyleniu powierzchni do 40 stopni. W kosiarce częścią tnącą są noże bijakowe na wale tnącym. System 22. noży (18063-RM-64) pozwala na ścinanie i rozdrabnianie krzaków, krzewów, samosiejek drzew o średnicy łodygi do 5 cm.

część tnąca:
– dane noża bijakowego: (18063-RM-64) (standard)
– szerokość robocza: 100 mm
– wymiary montażowe: 40 mm
– otwór montażowy: Ø16,5 m
– promień: Ø 105 mm
– masa: 0,78 kg.

Podczas pracy w strefie natężenia ruchu należy stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz przepisów transportowych obowiązujących w kraju.

Zobacz więcej:

kosiarka bijakowa_karta katalogowa HM

Load more